Uprawy
odmiany, warunki glebowe, zbiórUprawa zboża

Uprawa zboża w Polsce obecnie zajmuje około 74 % w strukturze wszystkich zasiewów. Jednak uprawa zboża nie jest w cale taka prosta i łatwa jak by się wydawało. Aby uzyskać dobrej jakości zboże, które ma wysokie parametry należy sporo zainwestować w uprawę tej rośliny, zważywszy na obecnie panujące w naszym kraju wysokie koszty nawozów sztucznych i herbicydów oraz innych ważnych czynników jak drożejąca ropa, czy drogi materiał siewny w Centrali Nasiennej. Zboże siejemy na jesieni lub na wiosnę. Dziś istnieje wiele odmian pszenicy, czy jęczmienia, które charakteryzują się różnymi cechami. Niektóre rośliny są tak zmodyfikowane i ulepszone, że nie boją się mrozów, czy suszy jednak coś za coś. Z jednej strony rośliny są odporne na przymrozki a z drugiej są więcej narażone na szkodniki czy chwasty.

Co roku są sporządzane różne przewidywane odmiany dla danego województwa które będą najbardziej opłacalne, wytrzymałe na różne czynniki atmosferyczne czy szkodnikowe.

Optymalne warunki glebowe dla zboża: Cykl życiowy zbóż, a także innych roślin. Odbywa się pod wpływem działania zewnętrznych czynników środowiskowych takich jak temperatura czy światło. Aby zboże zaczęło się rozwijać i prawidłowo rosło musi mieć odpowiedzią temperaturę. U roślin ozimych temperatura ta wynosi 0-5 stopni Celsjusza dla żyta 20-50 dni, pszenica 20-60 dni, jęczmień 10-30 dni. U zbóż jarych temperatura ta wynosi 5-10 stopni Celcjusza i wynosi od 10 do 14 dni. Różne zboża potrzebują też różnego zapotrzebowania na słońce. Największą liczbę słońca potrzebują rośliny takie jak: pszenica, żyto, owies, jęczmień i pszenżyto. Natomiast proso jest zbożem dnia krótkiego, czyli nie potrzebuje dużej ilości promieni słonecznych, aby zakiełkować.

Odporność na mróz jest różna dla każdego rodzaju zboża. Najbardziej odpornym zbożem na przymrozki jest żyto, które wytrzymuje temperaturę do -25 stopni Celcjusza. Pszenica natomiast wytrzymuje temp. -18 stopni Celcjusza. Pszenżyto i jęczmień ozimy -13 stopni Celcjusza.

Uprawa, siew i zbiór: Przy uprawie zboża najlepszym stanowiskiem przy planowaniu siewu jest stanowisko po rzepaku lub roślinach pastewnych. Jeśli chodzi o sianie zboża w miejsce po np: owsie to jest to dobre rozwiązanie gdyż owies ma to do siebie, że nie uczestniczy w przenoszeniu chorób płodozmianowych. W innych przypadkach jak choćby pszenica w jęczmienisku jest raczej nie dozwolonym zabiegiem gdyż możemy rozmnożyć choroby grzybiczne czy rozprzestrzenianie się chorób podstawy źdźbła. Termin siewu zbóż zależy od gatunku i rejonu uprawy. Najwcześniej wysiewa się jęczmień ozimy(I dekada września),potem żyto i pszenżyto ozime (II dekada września),a najpóźniej pszenice (od III dekady września do I dekady października).Zboża jare siejemy między II dekadą marca a I dekadą kwietnia Zbiór zboża trwa od I-II dekady lipca do I dekady września.

Siew zboża a opłacalność ?
Na dzień dzisiejszy opłacalność produkcji jest na minusie to znaczy, że więcej trzeba zainwestować w produkcję zboża niż jesteśmy w stanie otrzymać pieniędzy z jej sprzedaży.

Oto kalkulacja wydatków i dochodów uzyskanych ze sprzedaży zboża (pszenicy) na dzień 07-05-2009 rok w województwie lubelskim, powiat lubelski. Ceny są wyliczone na 1 hektar.

POLFOSKA 8 pod korzeń (na zimę) 1 850 zł/tona (dawka 3 metry)=555 zł na 1 ha
Saletra amonowa na wzrost roślin (na wiosnę) 1 250 zł/tona (dawka 2,5 metra) =325 zł na 1 ha
Mustang 103.10 zł na ha
Apyros 51,75 zł na ha
TEBU 250 EWA 1L 62,00 zł na ha
Koszt ropy i zużycia maszyn ok 1200 zł(w zależności od maszyny i ciągnika)
Materiał siewny -własny

Razem koszty uprawy = 2296,85 zł
Uzyskany plon z ha 4,5 tony
Cena za 1 tonę z ha:440 zł z VAT
Cena uzyskana za sprzedaż zboża= 1980 zł

Należy zauważyć, że koszty nie są maksymalnie wyliczone gdyż pełna ochrona i nawożenie pod zboże wymaga znacznie większej ilości oprysków i nawożenia, aby uzyskać większy plon i dobrą jakość zboża, charakteryzującą się wysokim glutenem i dobrym plonem z ha.