Uprawy
odmiany, warunki glebowe, zbiórUprawa ziemniaków

Ziemniak wykorzystywany jest w kuchni jako pokarm i składnik różnego rodzaju surówek i sałatek. Ziemniak jest również rośliną pastewną przeznaczoną do hodowli zwierząt gospodarskich.Ziemniaki są bogate w skrobię

Odmiany: Wczesna i Późna

Wymagania klimatyczne i glebowe: Ziemniak nie ma szczególnych wymagań glebowych jednak musi mieć zapewniony dostęp do nawozów mineralnych potrzebnych w okresie rozwoju.Jednak najlepszy plon uzyskujemy na glebach lekkich i piaszczystych.Ziemniak lubi ciepło i wilgoć co sprzyja szybkiemu wzrostowi.

Stanowisko i nawożenie: Ziemniak nie przepada za obornikiem,jednak można go stosować tylko musi być spełniony warunek że zasadzimy ziemniaka dopiero po 2-3 latach od stosowania obornika.Gdy ziemniak posadzimy 1 rok po zastosowaniu obornika spowodujemy to że bulwy ziemniak staną się mniej smaczne,ale najgorszą nie porządaną cechą jest to że ziemniak będzie się źle przechowywał. Pod korzeń czyli przed posianiem ziemniaka możemy zastosować nawozy mineralne takie jak saletrzak,superfosfat,saletra amonowa w ilości od 200 do 400 g na 10 m2.

Uprawa: Ziemniaki sadzimy pod koniec marca lub na początku kwietnia. Głębokość sadzenia nie powinna być duża gdyż spowolni to rozwój i wzrost ziemniaka.Ziemniak wschodzi dość długo bo od 3 do 5 tygodni.Należy pamiętać żeby uzyskać lepszą jakość ziemniaka należy ją systematycznie pryskać przed stonką i zarazą ziemniaczaną.G

Zbiór: Zbioru ziemniaków dokonujemy po osiągnięciu pełnej dojrzałości bulw

Uprawa ziemniaków
cena uzyskiwana za 1 kg ziemniaka wacha się w granicach od 0,20 -0,60 zł i jest to cena bardzo dobra jak na wielkość plonu uzyakiwana z 1 ha i koszty poniesione na wychodowanie tej rośliny.